taal-museum-leiden-affiche-01
taal-museum-leiden-affiche-02
taal-museum-leiden-affiche-03
taal-museum-leiden-affiche-04
taal-museum-leiden-affiche-05

Voorlopig

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor het nieuwe museum. Deze website zal met de lancering van het Taalmuseum tijdens de Nacht van Kunst & Kennis op 17 september 2016 live gaan.

Tijdens de vierde editie van de Nacht van Kunst & Kennis op 17 september a.s. trapt het Taalmuseum officieel zijn activiteiten af met een programma tijdens de Nacht.
We zijn verheugd met deze samenwerking omdat we zo taal onderdeel kunnen laten zijn van het festival. Taal is namelijk overal. Taal vormt en verbindt onze levens en relaties. En iedereen heeft er een mening over. Kortom: taal staat midden in de samenleving en heeft een maatschappelijke én een wetenschappelijke component. Daarmee is de samenwerking niet meer dan logisch: tijdens de Nacht van Kunst & Kennis laten we zien dat de wetenschap ons antwoorden geeft op de maatschappelijke vragen van onze tijd.

De aandacht voor taal is van oudsher aanwezig in Leiden. Die aandacht weerspiegelt het internationale karakter van de universiteit en de stad. Vrijheid, de kern in het motto van de universiteit, begint bij het nemen van verantwoordelijkheid en het vergaren van kennis over de wereld. Talen zijn daarbij sleutels. Ze openen deuren waardoor we zien dat de wereld kleiner is dan wij vermoeden, en tegelijkertijd veelzijdiger dan wij denken.
We programmeren verschillende activiteiten rondom taal tijdens ons festival. Tijdens de Taal-talkshow kom je bijvoorbeeld alles te weten over de sociale aspecten van taal, met als vraag ‘Van wie is de taal?’ Ook kun je werk zien van Rosa Douma. Zij verwondert zich over de gedachtes van mensen denken bij bepaalde begrippen en vraagt om dat uit te tekenen. Hoe teken je vrijheid? Of, hoe teken je ideologie? Tijdens de Nacht maak je kennis met haar onderzoek en wordt je uitgedaagd om mee te denken.

Het Taalmuseum breidt na de Nacht van Kunst & Kennis haar activiteiten verder uit. Daarmee krijgt Leiden er een publieksinstituut van formaat bij: in het Taalmuseum staat taal in al haar facetten centraal. Niet in een gebouw, maar op diverse plaatsen in de stad.

Visie

Taal is overal. Taal vormt en verbindt onze levens en relaties. Ze beïnvloedt en verandert de wereld. Ten goede, ten kwade. En iedereen heeft er een mening over. Over toon en stijl, over spelling en grammatica, over gesproken en geschreven woorden. We beheersen allemaal minstens een taal, veel mensen nog een tweede, en sommigen nog meer. De grote verscheidenheid van talen in de wereld blijft fascineren. Zo’n rijk en dynamisch onderwerp verdient een eigen plek. Een museum, maar geen standaardmuseum. Museale projecten hoeven niet langer groot te zijn. Kleinschaligheid en duurzaamheid worden ook in de culturele sector steeds belangrijker. Bovendien staat taal midden in de samenleving. Daarom kiezen we voor de openbare ruimte, met de stad als museaal podium.

Leiden

De aandacht voor taal is van oudsher aanwezig binnen de Leidse gemeenschap. Die aandacht weerspiegelt het internationale karakter van de universiteit en de stad. Vrijheid, de kern in het motto van de universiteit, begint bij het nemen van verantwoordelijkheid en het vergaren van kennis over de wereld. Talen zijn daarbij sleutels. Ze openen deuren die ons laten zien dat de wereld kleiner is dan wij vermoeden, en tegelijkertijd veelzijdiger dan wij denken.

Versterken en samenwerken

Doel van het taalmuseum is het vergroten van de belangstelling voor talen en de rol van taal in diverse samenlevingen en culturen. Hiermee wil het museum de Universiteit Leiden en de geesteswetenschappen in het algemeen en het profileringsgebied Language Diversity in the World in het bijzonder versterken en verder zichtbaar maken. Het initiatief vindt aansluiting bij bestaande instituten en initiatieven zoals LeidenGlobal, waarin ook Leidse musea participeren, en Leiden Kennisstad. Het speelt bovendien een rol in de professionele nascholing van leraren door het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON). Tot slot zal het de goede samenwerking tussen stad en universiteit verder bevorderen en Leiden nog scherper profileren als internationale ontmoetingsplaats voor talent, kennis en innovatie.

Achtergrond

Al geruime tijd werd er door verschillende partijen nagedacht over een taalmuseum in Nederland. In 2013 is vanuit de Universiteit Leiden een begin gemaakt met de realisatie ervan. De universitaire instituten ICLON, LUCL (taalwetenschap) en LIAS (regiostudies) sloegen de handen ineen en maakten het mogelijk dat dit museumconcept werd ontwikkeld. Door de steun en het enthousiasme van het College van Bestuur van de universiteit en vanuit de stad Leiden is het mogelijk gebleken dit concept daadwerkelijk te realiseren.

Drie pijlers

Het taalmuseum bestaat uit drie pijlers

  1. Een museaal gedeelte dat bestaat uit (semi)permanente tentoonstellingen en installaties op verschillende plaatsen in de Leidse openbare ruimte.
  2. Een jaarlijks terugkerend taalfestival met een breed aanbod van lezingen, werkgroepen, debatten, kinderprogrammering, taalspellen en nog veel meer culturele activiteiten.
  3. Een digitale component die bestaat uit een App voor taal in de openbare ruimte en uit een virtuele community die festival en tentoonstellingen met de stad en universiteit verbindt.

Thema

Om te voorkomen dat het museum zich te breed ontwikkelt waardoor het niet mogelijk is om de onderwerpen voldoende verdieping te geven, zal elk jaar in het teken staan van een thema.

Ik word graag op de hoogte gehouden van de plannen en activiteiten van het taalmuseum in Leiden